Projectinfo


Eindevaluatie van het programma voor universele toegang tot het vrouwencondoom

Jaar: 2015 | Topic: Gender

Omschrijving

Het programma voor de Universele Toegang tot het vrouwencondoom (UAFC), een initiatief van vier Nederlandse organisaties is bedoeld om vrouwencondooms toegankelijk, betaalbaar en beschikbaar te maken voor iedereen. Om dit te realiseren, richt het programma zich op de productie en aanpassing van regelgeving, grootschalige landenprogramma's in Kameroen, Nigeria en Mozambique, advocacy, 'learning and linking', en communicatie. De doelstellingen van de evaluatie zijn het beoordelen van de relevantie, effectiviteit en duurzaamheid en het analyseren van de governance en coördinatiestructuren van het UAFC consortium. Een combinatie van kwalitatieve methoden werd gebruikt : semi-gestructureerde interviews, focusgroep discussies (met gebruik van de 'value game' approach), participatieve workshops met inbegrip van tijdslijnen en oefeningen voor zelfevaluatie, documentstudie, 'process tracing' en de reconstructie van de 'Theory of Change'.

Resultaat

3 landenrapporten en 1 syntheserapport met conclusies en aanbevelingen

Opdrachtgever: Oxfam Novib
OntwikkelingsNGO

Partners: Context International Cooperation

Budget: 89.800 EUR

Uitvoerder:
Geert Phlix

Uitvoerders extern: Esther Jurgens, Karine Godthelp, Fons van der Velden, Patricia Schwerzel, Adakou Apedo Amah, Dolapo Amole en Katia Taela

Continent: Afrika
Land: Kameroen, Mozambique, Nigeria