Projectinfo


Evaluatie van de leerinstrumenten van VIA Don Bosco

Jaar: 2016 | Topic: Capaciteitsversterking

Omschrijving

Het gaat meer bepaald om ‘lessons learned’ workshops, continentale meetings en een fonds voor innovatie. De bevindingen van terreinmissies naar Haïti en Madagascar werden via skype getoetst aan de ervaringen van de partnerorganisaties in de andere landen. De evaluatie gebruikte theorieën van capaciteitsversterking, sociaal leren, de leercyclus van Kolb en de lerende organisatie. De aanbevelingen werden behandeld in een leerworkshop met het team met het oog op de verbetering van de aanpak rond leren.

Resultaat

Evaluatie rapport met bevindingen en aanbevelingen

Opdrachtgever: VIA Don Bosco

Budget: 19.296 EUR

Uitvoerder: Corina Dhaene

Continent: Noord-Amerika, Afrika
Land: België, Haïti, Madagascar