Projectinfo


Evaluatie van het Africa Biogas partnership programma van de organisatie SNV

Jaar: 2015 | Topic: Lokale ontwikkeling en lokaal bestuur

Omschrijving

Dit programma van SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) wil een duurzame en leefbare biogassector laten ontstaan in vijf Afrikaanse landen, waaronder Burkina Faso en Tanzania. Evenwichtige relaties tussen consumenten, aanbieders en beleidsmakers, het bestaan van een private markt, verzekeringssystemen en consumentenkrediet zijn belangrijke elementen voor een leefbare biogas sector. De evaluatie beoordeelt in welke mate de ontwikkeling van een markgerichte biogas sector succesvol was en wat de impact van het programma was in relatie tot het aantal mensen dat een bio-installatie in gebruik heeft. ACE Europe voerde daarvoor huishoudenquêtes uit (Randomised Trial Control (RTC) bij gebruikers) en enquêtes onder metselaars en gebruikte daarnaast nog andere technieken om informatie te verzamelen (documentstudie, focus groep discussies, semi-gestructureerde interviews).

Resultaat

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen in het Engels

Opdrachtgever: SNV

Budget: 220.000 EUR

Uitvoerder: Geert Phlix

Uitvoerders extern: Gerda Heyde, Bruno Verbist (KULeuven), Reinhard Stoop, Hezron Makundi en Idrissa Kaboré

Continent: Afrika
Land: Burkina Faso, Tanzania