Projectinfo


Evaluatie van het fonds ‘Farmers fighting poverty’, beheerd door Agricord

Jaar: 2018 | Topic: Capaciteitsversterking

Omschrijving

De evaluatie analyseert de resultaten, de aanpak van transversale issues, de werking van de Agricord Alliantie en de positionering van de partners. De evaluatie bestaat uit een meta-analyse van alle interventies, een impactstudie van één interventie in Tanzania en drie andere case-studies (Oeganda, Burkina Faso en Vietnam). De datacollectie van de case studies gebruikt volgende technieken: semi-gestructureerde interviews, werksessies (onder meer rond een tijdslijn en outcome harvesting), vragenlijsten en focusgroep discussies. Voor de analyse van bijdrage tot beleidsbeïnvloeding wordt gebruik gemaakt van de methode van process tracing. De impact studie volgt dezelfde aanpak maar bevat ook een huishoudenquête.

Resultaat

Evaluatierapport met conclusies, lessons learned en aanbevelingen

Opdrachtgever: AGRICORD

Partners: Context International Development, CIRAD

Budget: 200.000 EUR

Uitvoerder: Geert Phlix

Uitvoerders extern: Pol De Greve (Context), Jacques Marzin (CIRAD), Daniel Thieba, Godfrey Suubi, Do Thi Ngoc Oanh, Alvin Uronu

Continent: Afrika, Azië
Land: Burkina Faso, Oeganda, Tanzania, Vietnam