Projectinfo


Begeleide zelf-evaluatie educatief project van de NGO Djapo

Jaar: 2015 | Topic: Ontwikkelingseducatie

Omschrijving

Dit project werd gefinancierd door de Vlaamse Overheid en is gericht op leerkrachten in basisscholen die onderwijs over de wereld op een duurzame manier willen integreren in de klaspraktijk. De evaluatie werd uitgevoerd door het team zelf. ACE Europe stond in voor methodologische ondersteuning voor een interviewleidraad, rapporteringsformat, analyse van gegevens, bijkomende interviews met leerkrachten en redactie van het evaluatierapport.

Resultaat

Evaluatierapport met aanbevelingen

Opdrachtgever: DJAPO
OntwikkelingsNGO

Budget: 2.100 EUR

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: België