Projectinfo


Evaluatie van de inleefateliers van Oxfam Solidariteit

Jaar: 2013 | Topic: Ontwikkelingseducatie

Omschrijving

Oxfam Solidariteit organiseert twee inleefateliers voor scholieren en jongeren/jongvolwassenen. De ateliers 'Bolivia' en 'Mondiapolis' lopen al enkele jaren. Ze behandelen thema's als voedselsouvereiniteit en klimaatverandering (Bolivia) en mondialisering en waardig werk (Mondiapolis). De ateliers worden voortdurend aangepast aan de actualiteit en de noden van bezoekers, waaronder leerkrachten en leerlingen. Deze evaluatie wil de kwaliteit van de ateliers onderzoeken, de relevantie ervan voor leerlingen en leerkrachten en de effecten op leerlingen van het hoger middelbaar onderwijs. De evaluatie werd uitgevoerd middels schoolbezoeken aan 9scholen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Deze bezoeken laten toe om enquêtes te doen bij de leerlingen die vorig jaar deelnamen aan een atelier. In totaal werden 296 schriftelijke enquêtes afgenomen.Tijdens de bezoeken werden er interviews met leerkrachten en directie georganiseerd en focusgroepgesprekken met leerlingen. Met het team educatie van Oxfam Solidariteit werd een zelf-evaluatie georganiseerd en individuele interviews. De uitvoering van de ateliers werd ook geobserveerd.

Resultaat

Evaluatierapport met aanbevelingen. Dit eindrapport bevat tevens een verslag van de observatie van de ateliers en de statistische analyse van de resultaten van de schriftelijke enquête.

Opdrachtgever: Oxfam Solidariteit
OntwikkelingsNGO

Partners: D.R.I.S.

Budget: 19.550 EUR

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Uitvoerders extern: Karen Bahr, Sébastien Maes en Pierre Grega

Continent: Europa
Land: België