Projectinfo


Evaluatie van de beleidsbeïnvloeding door FOS en partners

Jaar: 2016 | Topic: Lobby en advocacy

Omschrijving

FOS (Socialistische Solidariteit) voert op dit moment een programma uit rond sociale bescherming met focus op recht op waardig werk en gezondheid in verschillende landen van Latijns-Amerika en in de regio Zuidelijk Afrika en Palestina. Het programma loopt van 2014 tot eind 2016. De evaluatie analyseert de activiteiten en resultaten van het lopende programma in Ecuador, El Salvador en Zuid-Afrika. De focus van deze evaluatie ligt sterk op leren en op een analyse van efficiëntie en doeltreffendheid zowel op het niveau van de partners als op het niveau van FOS. De evaluatie maakt gebruik van specifieke methodieken (waaronder de process tracing methode) om te analyseren welke veranderingen toe te schrijven zijn aan het programma van FOS.

 

Resultaat

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen + conceptueel kader voor FOS om de ondersteuning van beleidsbeïnvloedende activiteiten af te bakenen en te verbeteren

Opdrachtgever: FOS
OntwikkelingsNGO

Partners: HIVA KULeuven

Budget: 18.730 EUR

Uitvoerder:
Geert Phlix

Uitvoerders extern: Huib Huyse

Continent: Latijns-Amerika, Afrika
Land: Ecuador, El Salvador, Zuid-Afrika