Projectinfo


Evaluatie van het programma beleidsbeïnvloeding van UNICEF België

Jaar: 2016 | Topic: Lobby en advocacy

Omschrijving

De evaluatie startte met een reconstructie van de Theory of Change en een zelf-evaluatiesessie met het team. Vervolgens werden semi-gestructureerde interviews uitgevoerd met diverse lobby-targets en partners.

Resultaat

Evaluatierapport met aanbevelingen

Opdrachtgever: UNICEF België
OntwikkelingsNGO

Budget: 10.025 EUR

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: België