Projectinfo


Review van het Local Government Capacity Programma (LGCP) 2012-2016 van VNG International

Jaar: 2014 | Topic: Lokale ontwikkeling en lokaal bestuur

Omschrijving

Het Local Government Capacity Programme, uitgevoerd door VNG International is gericht op het versterken van de capaciteit van lokale besturen en hun verenigingen in tien landen. Het programma beschikt over een uitgebreid arsenaal aan instrumenten, waaronder: benchmarking trajecten, vormingen, collega-tot-collega advies door het inzetten van Nederlandse partnergemeenten, inzetten van internationale en lokale consultants, studiebezoeken, ... De review maakt een stand van zaken op van het programma met betrekking tot de uitvoering, performantie en vooruitgang. Met het oog op een externe evaluatie in 2015, besteedt de review ook uitgebreid aandacht aan de instrumenten voor monitoring en evaluatie van het programma en de mate waarin die de informatie kunnen aanleveren voor een beoordeling van effectiviteit en efficiëntie. De review werd gebaseerd op drie cases (met missies naar Zuid-Soedan, Rwanda en Oeganda) en verder getoetst aan de praktijk in de andere landen op basis van documentstudie, interviews en een workshop met alle teamleden.

Resultaat

Rapport met de bevindingen over de voortgang en performantie en  M & E met praktische aanbevelingen voor de versterking van de instrumenten en benaderingen voor monitoring en evaluatie (in het Engels).

Opdrachtgever: VNG International
OntwikkelingsNGO

Budget: 37.463 EUR

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Uitvoerders extern: Stan Bartholomeeussen, George Kasumba, Kasmil Masheti

Continent: Afrika
Land: Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan