Projectinfo


Ontwikkeling van een M&E systeem voor de dienst Programma van Plan België

Jaar: 2014 | Topic: Monitoring en Evaluatie

Omschrijving

De dienst Programma omvat zowel programma's in het Zuiden (8 landen) als in het Noorden (ontwikkelingseducatie en lobby en advocacy). De opdracht verloopt in fasen: analyse van de praktijk en gebruik van instrumenten en templates, identificatie van bouwstenen (inclusief materiaal dat bestaat binnen Plan Internationaal), verfijnen van procedures, instrumenten en templates. De ondersteuning van het M&E systeem door een e-tool wordt eveneens onderzocht. Het personeel is betrokken via interviews, vorming en workshops.

Resultaat

Beschrijving van het M&E systeem en handleiding voor het personeel

Opdrachtgever: Plan België
OntwikkelingsNGO

Budget: 12.000 EUR

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: België