ACE Europe - advies en consultancy


ACE Europe is een consultancybureau dat opereert vanuit België. ACE Europe voert evaluaties uit van projecten en programma’s in ontwikkelingslanden of projecten gericht op sociale verandering. ACE Europe traint en ondersteunt ook organisaties die actief zijn op dat domein. Onze expertise gaat over: lokale ontwikkeling (local governance, kwaliteit van diensten en toegang tot onderwijs, water, gezondheidszorg en voedsel; en stedenbanden), capaciteitsversterking, lobby en advocacy, monitoring en evaluatie, gender en ontwikkelingseducatie.

Meer over ons

Diensten

Expertise

Capacititeitsversterking

Op welke manieren kan je capaciteit van een organisatie versterken? 


Lobby & Advocacy

Hoe verbeter je de effectiviteit van je lobby en advocacy strategie?


Monitoring & Evaluatie

Hoe weet een organisatie dat haar interventies werken en dat ze bijdragen tot maatschappelijke verandering?


Gender

Hoe rekening houden met verschillende effecten van ontwikkelingsinterventies op mannen en vrouwen? 


Local development & governance

Hoe kunnen lokale actoren samen beslissingen nemen over de ontwikkeling van hun gemeente, stad of regio?


Ontwikkelingseducatie

Hoe stimuleer je leerprocessen bij kinderen en volwassenen omtrent mondiale problemen en uitdagingen?Wij hadden het genoegen te mogen samenwerken met ...