Lokale ontwikkeling en local governance


Processen van lokale ontwikkeling vereisen steeds meer een goede samenwerking tussen verschillende actoren, bijv. lokale besturen en scholen of lokale watergroepen, boerenorganisaties, media, kerken, lokale NGO’s, traditionele leiders, … De manier waarop lokale actoren samen beslissingen nemen over de ontwikkeling van hun gemeente, stad of regio wordt ook wel aangeduid met de term local governance. De kwaliteit van local governance is vaak bepalend voor de kwaliteit van basisdiensten zoals onderwijs, toegang tot water, voedsel en gezondheidszorg. Meer en meer gemeenten trachten over de grenzen heen samen te werken om de lokale dienstverlening te verbeteren, bijv. onder de vorm van stedenbanden.

  • topic local development 1.jpg
  • topic local development azv congo.jpg
  • topic local development biogas tanzania.jpg
  • topic local development cabarole uganda.jpg
  • topic local development mopti mali supply.jpg
  • topic local development uganda radio.jpg
  • topic local development uganda water harvesting.jpg
  • topic local development union burundi.jpg
  • topic local development vietnam agricord.jpg
  • topic local development ghana.jpg

Enkele voorbeelden

Ondersteuning van NGO's in Oekraïne.

Realiseren en ondersteunen van effectieve partnerschappen tussen NGO's en de regionale overheden in Oekraïne met het oog op een betere sociale dienstverlening.


Evaluatie van de provinciale regio projecten in Guatemala en de Filippijnen voor de Provincie Antwerpen

Evaluatie van partnerschap en bijdrage tot versterking van capaciteit van regionaal bestuur en sociale organisaties.


Review van het Local Government Capacity Programma (LGCP) 2012-2016 van VNG International

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van een programma gericht op het versterken van de capaciteit van lokale besturen op basis van cases in Zuid-Soedan, Rwanda en Oeganda (voedselzekerheid en water).


Tussentijdse evaluatie van het project Inclusive Decisions at the Local Level (IDEAL), uitgevoerd door VNG International

ACE Europe voerde een tussentijdse evaluatie uit van het IDEAL project, dat werkt aan de betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur in 7 landen die geconfronteerd worden met een situatie van fragiliteit en/of conflict. 


Tussentijdse evaluatie VVSG-programma voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2017-2019

ACE Europe voerde de tussentijdse evaluatie voor het VVSG-programma voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking uit. Dit programma ondersteunt Vlaamse steden en gemeenten bij de verdere ontwikkeling en professionalisering van een gemeentelijk globaal beleid.