ACE Europe biedt coaching en ondersteuning aan


Organisaties lopen al eens vast, of ze hebben een idee voor een nieuwe aanpak maar weten niet goed waar en hoe te beginnen. Andere organisaties zijn zo sterk bezig met het uitvoeren van hun activiteiten, dat ze pas na een tijd opmerken dat de wereld veranderd is. ACE Europe ondersteunt organisaties die verder willen of de dingen anders willen aanpakken. Deze organisaties willen niet enkel overleven maar willen ook relevant blijven in een steeds veranderende context. We spelen de rol van een facilitator in multi-stakeholderprocessen, processen van organisatieontwikkeling of strategieformulering, of het uitwerken van systemen en beleid: we verkennen met de organisatie en betrokken teams de opties, analyseren en ondersteunen het maken van keuzes, confronteren en houden een spiegel voor.

ACE Europe ondersteunt organisaties in:

  • Het uitwerken en uitrollen van nieuw beleid, bijv. rond monitoring en evaluatie of rond beleidsbeïnvloeding;
  • Het formuleren van een nieuwe strategie, bijv. rond capaciteitsversterking;
  • Het stilstaan bij wat is en het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden (prospectieve aanpak);
  • Het organiseren van (collectief) leren binnen de organisatie;
  • Het analyseren van capaciteit voor monitoring en evaluatie.
  • service coaching bukavu2.jpg
  • service coaching indonesia.jpg
  • service coaching union colombia.jpg
  • service coaching bukavu 1.jpg

Enkele voorbeelden

Ontwikkeling van een M&E systeem voor de dienst Programma van Plan België

Ontwikkeling van een systeem voor monitoring en evaluatie, procedures, instrumenten en templates.


Studie over de ontwikkeling van een instrument voor de certificering van evaluatiesystemen

Ontwikkeling van een inhoudelijk instrument dat Belgische ontwikkelingsactoren toelaat om hun evaluatiepraktijk te verbeteren en te toetsen aan de analyse van een externe assessor.


Ontwikkeling van een M&E systeem voor het CONNECT programma

Ontwikkeling van een systeem voor de monitoring en evaluatie van uitvoering en effecten van korte termijn ‘kennis uitwisseling’ tussen lokale besturen in Noord en Zuid.


Ondersteuning van ontwikkeling van een theory of change voor het SIA-consortium

ACE Europe begeleidde de formulering van een theory of change van het SIA-consortium, gericht op familiale landbouw en sociale economie.  


Ondersteuning van de formulering van een Theory of Change voor Uni4Coop

ACE Europe begeleidde Uni4Coop bij het voorbereiden van een nieuw programma op basis van een theory of change.


Technische ondersteuning voor het Other Talk-programma - beïnvloeding van de publieke houding ten opzichte van migratie in België en Nederland

ACE Europe leverde ondersteuning voor de monitoring en evaluatie van het Other Talk programma (met als doel de publieke perceptie van vluchtelingen en migranten in België en Nederland te beïnvloeden).