Capaciteitsversterking


Capaciteit gaat over de manier waarop een organisatie zichzelf organiseert om haar doelstellingen te realiseren en relevant te blijven in een steeds veranderende omgeving. De versterking van de capaciteit is een endogeen proces dat door externe organisaties en consultants ondersteund kan worden.

  • topic capacity parakou benin.jpg
  • topic capacity building kinshasa.jpg

Enkele voorbeelden

PSO: evaluation of support to capacity development

Analyse van de manier waarop en met welke resultaten Nederlandse NGO's hebben bijgedragen tot capaciteitsontwikkeling van hun partners in het Zuiden.


Ondersteunen van de nieuwe strategie capaciteitsversterking van de NGO Artsen zonder Vakantie

Ondersteuning van de ontwikkeling van een strategie voor de versterking van de capaciteit van hospitalen in drie Afrikaanse landen en uitwerking van M&E aanpak.


Tussentijdse en eindevaluatie van het Vakbonds Medefinancieringsprogramma 2013-2016

Evaluatie van de resultaten van een programma dat wil bijdragen tot een verbetering van sociale dialoog door versterking van de capaciteit van vakbondsorganisaties


Tussentijdse evaluatie van de Interuniversitaire samenwerking met Mountains of the Moon University, Oeganda

Evaluatie van een programma gericht op institutionele versterking van universiteiten


Tussentijdse evaluatie van de IUC met Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology in Kenia

ACE Europe evalueerde de sterktes en zwaktes van de Institutional University Cooperation (IUC) met Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology in Kenia.