Lobby en advocacy


NGO’s, lokale organisaties, (internationale) netwerken, burgerverenigingen, … trachten vaak op een actieve manier een idee of een zaak te verdedigen en op de agenda te zetten: door campagnes, studies, activisme, … Ze zijn erop uit om opinies, attitude en gedrag van beleidsmakers te beïnvloeden opdat hun beslissingen bijdragen tot betere voorwaarden voor ontwikkeling.

  • topic lobby and advocacy 2.jpg
  • topic lobby and advocacy 1.jpg

Enkele voorbeelden

Evaluatie van de beleidsbeïnvloeding door FOS en partners

Evaluatie van de resultaten van beleidsbeïnvloeding rond sociale bescherming met accent op waardig werk en gezondheid.


Evaluatie van het programma beleidsbeïnvloeding van UNICEF België

Evaluatie van de resultaten van beleidsbeïnvloeding omtrent de integratie van kinderrechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking


Tussentijdse evaluatie van de GROW SIDA-campagne (2013-2015), gecoördineerd door Oxfam Novib

Evaluatie van de resultaten van de campagne, gefinancierd door SIDA, gericht op het ondersteunen van mensen die in armoede leven zodat zij macht claimen over de manier waarop land, water en klimaatverandering worden beheerd in de wereld.


Evaluatie beleidsbeïnvloeding van Broederlijk Delen omtrent Israël en Palestina

ACE Europe evalueerde het beleidsbeïnvloedende werk van Broederlijk Delen in het Midden-Oosten.