ACE Europe biedt training aan


ACE Europe ontwikkelt trainingen op maat van een organisatie. We hebben ervaring met trainingen voor lokale besturen, lokale en sociale organisaties, NGO’s, netwerken en federaties. Trainingen over diverse thema’s zijn mogelijk: Project Cycle Management (PCM), monitoring en evaluatie, Theory of Change (ToC), capaciteitsversterking, beleidsbeïnvloeding enz. We werken laagdrempelig of net heel gespecialiseerd, afhankelijk van de vraag. Onze stijl is interactief en participatief omdat wij geloven dat leren een sociaal proces is. De kennis en ervaring die aanwezig is onder deelnemers vormt het vertrekpunt. Voor in-house trainingen van teams, nemen we tijd voor een grondige intake om noden, vragen en organisatiecultuur in kaart te brengen.

Wat kan je ons vragen:

  • Het ontwerpen en geven van trainingen voor teams bij het uitrollen van nieuw beleid in de organisatie, bijv. rond capaciteitsversterking , lobby en advocacy of het toepassen van een Theory of Change.
  • Introducties tot nieuwe concepten en technieken rond monitoring en evaluatie, bijv. rond technieken voor kwalitatieve dataverzameling, het ontwikkelen van een Theory of Change, het opzetten van een systeem voor monitoring en evaluatie.
  • Het trainen van vaardigheden in projectformulering en resultaatsgericht beheer van projecten.
  • Het trainen van vaardigheden in het gebruiken van nieuwe tools.
  • service training post its.jpg

Enkele voorbeelden

Training, werkboek en oefeningen voor resultaatsgericht beheer van NGO-projecten

Aanbieden van trainingen rond PCM en resultaatsgericht beheer voor nieuwe medewerkers van ontwikkelingsorganisaties


Training rond capaciteitsversterking voor Oxfam Solidariteit België en partners

Driedaagse training voor personeel en partners van Oxfam Solidariteit gericht op capaciteitsversterking van organisatiesProject Writing for academics: formuleren van projecten op basis van het logisch kader en de Theory of Change

ACE Europe organsieerde een vorming rond project writing voor projecten van ontwikkelingssamenwerking voor de Universiteit Hasselt.