ACE Europe evalueert projecten, programma's en beleid


Evaluaties helpen organisaties om verantwoording af te leggen over resultaten en gebruik van middelen en om te leren, om inzicht te krijgen in veranderingsprocessen en om zich vlot aan te passen wanneer nodig. ACE Europe bekijkt met de opdrachtgever en de organisatie wat precies de vragen zijn en ontwikkelt daarvoor een aangepaste methodologie: wat wil de organisatie weten, aantonen, leren, waarom en voor wie? Een goede interactie met alle betrokkenen staat bij ons op de voorgrond alsook een genderperspectief. Onze aanpak bestaat meestal uit een combinatie van methodes en technieken voor kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling en analyse. We maken daarbij creatief gebruik van elementen uit bestaande methoden zoals: Most Significant Change, outcome harvesting, theory of change, timeline, 5 Core Capabilities for assessment of capacity, contribution analysis, process tracing, focusgroep discussies, ….  Zoveel als mogelijk werken we in tandem met collega’s van de landen waar de evaluatie wordt uitgevoerd en in multi-disciplinaire teams.

 Er zijn verschillende types van evaluaties. Bij ACE Europe kan je (o.a.) terecht voor:

 • Begeleide zelfevaluaties: jouw organisatie heeft maar een beperkt budget en zoekt methodologische ondersteuning om zelf goed te evalueren;
 • Impactevaluaties: jouw organisatie wil aantonen voor wie je het verschil maakt en wat je bijdrage is aan (maatschappelijke) verandering;
 • Evaluaties van wat werkt en niet werkt: jouw organisatie vraagt zich af of haar aanpak werkt en onder welke voorwaarden;
 • Programma-evaluaties: als subsidiegever of uitvoerder wil je beter begrijpen hoe diverse projectinterventies bijdragen tot duurzame veranderingen op meso, nationaal of internationaal niveau.
 • service evaluation elmina ghana.jpg
 • service evaluation ghana water comite.jpg
 • service evaluation ghana water market.jpg
 • service evaluation kampala uganda laundry.jpg
 • service evaluation mopti mali corina dhaene.jpg
 • service evaluation union burundi 2.jpg
 • service evaluation vietnam women on boat.jpg
 • service evaluation burkina faso.jpg

Enkele voorbeelden

Evaluatie van het Africa Biogas partnership programma van de organisatie SNV

Evaluatie van de resultaten van een programma dat een duurzame en leefbare biogassector wil laten ontstaan in Afrikaanse landen, op basis van huishoudenquêtes en enquêtes van professionelen.


Evaluatie van de leerinstrumenten van VIA Don Bosco

Evaluatie van de instrumenten die de Belgische NGO inzet om het leren over het programma rond beroepsopleiding met de partnerorganisaties te ondersteunen


Evaluatie van het fonds ‘Farmers fighting poverty’, beheerd door Agricord

Evaluatie van het fonds en meer bepaald het mechanisme dat financiële diensten en advies verleent aan initiatieven van boerenorganisaties.


Tussentijdse evaluatie en eindevaluatie van het VVSG programma ‘Gemeentelijke Internationale Samenwerking’

ACE Europe voerde een tussentijdse- en eindevaluatie uit van het programma Gemeentelijke Internationale Samenwerking van de dienst VVSG internationaal. 


Evaluatie beleidsbeïnvloeding van Broederlijk Delen omtrent Israël en Palestina

ACE Europe evalueerde het beleidsbeïnvloedende werk van Broederlijk Delen in het Midden-Oosten. 


Eindevaluatie van de Institutionele Universitaire Samenwerking (IUC) met de Universidade Eduardo Mondlane (UEM) in Mozambique

Evaluatie van multidisciplinaire academische samenwerking tussen Vlaamse universiteiten met UEM in Mozambique met accent op gezondheid, gender en mensenrechten.


Tussentijdse evaluatie van het project Inclusive Decisions at the Local Level (IDEAL), uitgevoerd door VNG International

ACE Europe voerde een tussentijdse evaluatie uit van het IDEAL project, dat werkt aan de betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur in 7 landen die geconfronteerd worden met een situatie van fragiliteit en/of conflict.