Ontwikkelingseducatie


Ontwikkelingseducatie gaat over het stimuleren van leerprocessen bij kinderen en volwassenen omtrent mondiale problemen en uitdagingen. Ontwikkelingseducatie wil bijdragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen, met bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidverhoudingen en de onrechtvaardigheid in die verhoudingen. Het doel is om individuen, organisaties en instellingen op te roepen tot actief wereldburgerschap en de capaciteit te ontwikkelen om zich te gedragen als wereldburgers.

  • development education.jpg

Enkele voorbeelden

Evaluatie van de inleefateliers van Oxfam Solidariteit

Evaluatie van de kwaliteit en effecten van inleefateliers voor scholieren en jongeren rond voedselsouvereiniteit, klimaatverandering en waardig werk.


Begeleide zelf-evaluatie van het Noord-programma van de NGO KIYO (2014-2016)

Evaluatie van het programma gericht op integratie van kinderrechten in de werking van scholen en organisaties in België.


Begeleide zelf-evaluatie educatief project van de NGO Djapo

Begeleiding van de evaluatie van het project ‘Werelddagen op school’


Ondersteuning van de formulering van een Theory of Change voor Uni4Coop

ACE Europe begeleidde Uni4Coop bij het voorbereiden van een nieuw programma op basis van een theory of change.