Ontwikkelingseducatie


Ontwikkelingseducatie gaat over het stimuleren van leerprocessen bij kinderen en volwassenen omtrent mondiale problemen en uitdagingen. Ontwikkelingseducatie wil bijdragen tot een beter begrip van de wereld om ons heen, met bijzondere aandacht voor de Noord-Zuidverhoudingen en de onrechtvaardigheid in die verhoudingen. Het doel is om individuen, organisaties en instellingen op te roepen tot actief wereldburgerschap en de capaciteit te ontwikkelen om zich te gedragen als wereldburgers.

  • development education.jpg

Enkele voorbeelden

Begeleide zelf-evaluatie van het Noord-programma van de NGO KIYO (2014-2016)

Evaluatie van het programma gericht op integratie van kinderrechten in de werking van scholen en organisaties in België.


Begeleide zelf-evaluatie educatief project van de NGO Djapo

Begeleiding van de evaluatie van het project ‘Werelddagen op school’


Ondersteuning van de formulering van een Theory of Change voor Uni4Coop

ACE Europe begeleidde Uni4Coop bij het voorbereiden van een nieuw programma op basis van een theory of change.


Evaluatie van het onderwijsprogramma van Woord en Daad

ACE Europe heeft het onderwijsprogramma van de Nederlandse NGO Woord en Daad geëvalueerd. 


Eindevaluatie van het EMMo programma rond empowerment van Caritas en CJP

ACE Europe voerde de eindevaluatie van het EMMO-programma uit dat liep van 2017 tot 2021. Het programma werd gezamenlijk uitgevoerd door Caritas en de Commissie voor Justitie en Vrede (CJP).