Projectinfo


Ondersteunen van de nieuwe strategie capaciteitsversterking van de NGO Artsen zonder Vakantie

Jaar: 2014 | Topic: Capaciteitsversterking

Omschrijving

Artsen zonder vakantie ontwikkelde een nieuwe strategie voor de versterking van de capaciteit van hospitalen in het Zuiden. Deze strategie is gebaseerd op het model van de '5 Core Capabilities', dit is een analysekader dat toelaat om op een systematische manier te kijken naar de capaciteit van een organisatie. ACE Europe ondersteunt een piloot traject met 5 ziekenhuizen in RD Congo, Burundi en Rwanda. De opdracht van ACE Europe was, vanaf 2013: het ondersteunen van het team in het verfijnen van de strategie en het toepassen van het model en de ontwikkeling van instrumenten en templates voor de formulering en monitoring (en evaluatie) van trajecten capaciteitsversterking met de partner ziekenhuizen. De aanpak werd geïntroduceerd bij de partners tijdens een missie in Burundi.

Resultaat

Handleiding voor het personeel met tools en templates

Opdrachtgever: Artsen zonder Vakantie
OntwikkelingsNGO

Budget: 13.805 EUR

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Continent: Afrika
Land: Burundi, Democratische Republiek Congo, Rwanda