Projectinfo


Tussentijdse evaluatie van de IUC met Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology in Kenia

Jaar: 2021 | Topic: Capaciteitsversterking

Omschrijving

In Kenia draagt ondervoeding naar schatting bij aan een derde van alle sterfgevallen van kinderen onder de 5 jaar. Om dit te voorkomen zijn voedsel- en voedingszekerheid cruciaal in de ontwikkelingsdoelstellingen van Kenia. Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT) heeft haar strategisch plan afgestemd op de nationale ontwikkelingsdoelstellingen. Het IUC programma met de JKUAT financiert 4 projecten die opgebouwd zijn volgens een ketenbenadering met de boon als case-study, in samenwerking met de KU Leuven en de VU Brussel. Het programma en de evaluatie worden gefinancierd door de Vlaamse instelling voor academische ontwikkelingssamenwerking, VLIR-UOS. De effecten van de COVID-19 pandemie op dit programma zijn meegenomen in het ontwerp van de evaluatieaanpak. De belangrijkste evaluatiemethoden zijn semigestructureerde interviews en outcome harvesting. 

Resultaat

ACE Europe heeft een tussentijdse evaluatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van het programma en om de effectiviteit en efficiëntie te evalueren, in het bijzonder met betrekking tot het ontstaan van interdisciplinaire onderzoekscultuur. Bedoeling is dat de bevindingen worden meegenomen naar de tweede fase van dit programma en dat er lessen worden getrokken over de meerwaarde van de ketenbenadering in het opzetten van universitaire samenwerking. : welke voorwaarden moeten worden gecreëerd, wat is nuttig, welke belemmeringen zijn er geweest. 

Opdrachtgever: VLIR-UOS
OntwikkelingsNGO

Budget: €20.130

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Uitvoerders extern: Eva Wuyts, Madara Ogot (Universiteit van Nairobi)

Continent: Afrika
Land: Kenia