Projectinfo


Ondersteuning van de formulering van een Theory of Change voor Uni4Coop

Jaar: 2020 | Topic: Ontwikkelingseducatie

Omschrijving

Vier Belgische Franstalige universitaire NGO's werken samen aan een rechtvaardigere wereld en bundelen hun krachten om projecten uit te voeren, zowel in het Zuiden als in het Noorden, onder de naam Uni4Coop. Het doel van de steun van ACE Europe is het versterken van de vaardigheden van de leden van het ECMS-team (éducation citoyenneté mondiale solidaire) van UNI4COOP om een nieuw programma te formuleren op basis van een Theory of Change (ToC).  

Resultaat

De begeleiding verdiepte het begrip van context en de dynamiek van de actoren, liet de deelnemers toe te reflecteren over de gewenste maatschappelijke veranderingen en realistischer te zijn over Uni4Coop’s bijdrage als NGO aan veradnering. Deze resultaten hebben Uni4Coop geholpen om meer expliciete, duurzame en haalbare doelen op te stellen.

Opdrachtgever: Uni4Coop

Uitvoerder: Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: België