Projectinfo


Tussentijdse evaluatie van het project Inclusive Decisions at the Local Level (IDEAL), uitgevoerd door VNG International

Jaar: 2019 | Topic: Lokale ontwikkeling en lokaal bestuur

Omschrijving

IDEAL 2017-2021 is een programma van VNG International dat werkt aan de betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur in 7 landen die geconfronteerd worden met een situatie van fragiliteit en/of conflict: Burundi, Mali, Palestina, Rwanda, Somalië, Zuid-Soedan en Oeganda. ACE Europe voerde een tussentijdse evaluatie uit van het programma, met terreinmissies in Oeganda, Mali en de Palestijnse Gebieden. Het doel was om de relevantie, effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van het programma te beoordelen, met het oog op het ondersteunen van lokale overheden zodat zij situaties van conflict beter kunnen managen.  Het doel van deze tussentijdse evaluatie was om het programma en de landenteams te helpen bij het identificeren van wat goed gaat (en ervoor te zorgen dat dit wordt geconsolideerd voor de toekomstige looptijd van het programma) en om mogelijke risico's te identificeren (en gepaste strategieën te ontwikkelen) voor het realiseren van de verwachte resultaten.

Resultaat

De evaluatie formuleerde aanbevelingen om de effectiviteit en monitoring van het programma te versterken en de aandacht voor gender te versterken.

Opdrachtgever: VNG International
Andere

Budget: €70.850

Uitvoerder:
Corina Dhaene

Uitvoerders extern: Thomas Vervisch (UGent), Ousmane Sy (Mali), George Kasumba (Oeganda) Jamal Atemneh (Palestijnse gebieden)

Continent: Afrika
Land: Mali, Oeganda, Palestina