Projectinfo


Evaluatie beleidsbeïnvloeding van Broederlijk Delen omtrent Israël en Palestina

Jaar: 2019 | Topic: Lobby en advocacy

Omschrijving

Deze evaluatie van het beleidsbeïnvloedende werk van Broederlijk Delen in het Midden-Oosten en met name Israël en Palestina maakt deel uit van een grotere impactstudie die ACE Europe in België uitvoert tussen 2018 en 2021 (over migratie, financiële rechtvaardigheid en klimaat). Kwantitatieve gegevens werden verzameld door middel van semi-gestructureerde interviews en een online enquête, beleidsdocumenten, parlementaire vragen en literatuur werden geanalyseerd in een documentstudie. De resultaten werden geanalyseerd en maakten deel uit van het leer- en sensemakingproces. 

Resultaat

De evaluatie is bedoeld om verantwoording af te leggen over de resultaten die aan het einde van het programma zijn bereikt ten aanzien van externe en interne stakeholders, zijnde de subsidiërende overheid en de eigen bestuursorganen. Het stelt Broederlijk Delen in staat de uitvoering van het huidige programma te verbeteren en als zodanig aan te geven waar en hoe de strategieën kunnen worden verbeterd om de specifieke doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren.

Opdrachtgever: Broederlijk Delen

Partners: HIVA KU Leuven

Budget: €12.950

Uitvoerder: Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: België