Projectinfo


Ontwikkeling van een M&E systeem voor het CONNECT programma

Jaar: 2017 | Topic: Monitoring en Evaluatie

Omschrijving

De organisatie VNG International, die het programma uitvoert in opdracht van PLATFORMA (Het Europees platform van verenigingen van lokale besturen die investeren in Noord-Zuid samenwerking), vroeg aan ACE Europe om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van een M&E systeem en een evaluatie van de pilootfase van het programma. ACE Europe reconstrueerde een theory of change, ontwikkelde instrumenten voor datacollectie (outcome harvesting, rapportage formats, surveys, …), stuurde de evaluatie aan, analyseerde de gegevens en schreef het rapport.

Resultaat

Rapport met conclusies en aanbevelingen voor de uitrol van het programma en aangepaste Theory of Change

Opdrachtgever: VNG International

Budget: 7.800 EUR

Uitvoerder: Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: Nederland