Projectinfo


Eindevaluatie van de Institutionele Universitaire Samenwerking (IUC) met de Universidade Eduardo Mondlane (UEM) in Mozambique

Jaar: 2018 | Topic: Capaciteitsversterking

Omschrijving

VLIR-UOS, de Vlaamse instelling voor academische ontwikkelingssamenwerking, zorgde voor de financiering van een programma voor Institutionele Universitaire Samenwerking (IUC) tussen Vlaamse universiteiten en de Universidade Eduardo Mondlane (UEM) van Mozambique. Het programma richt zich op verschillende thema's zoals mensenrechten, sociale rechten, gendergelijkheid en gezondheids- en familiekwesties. De focus van ACE Europe lag op het beoordelen van de effectiviteit en duurzaamheid van het programma.

Resultaat

De evaluatie werd uitgevoerd middels een terreinmissie, deskstudie, online survey en semi-gestructureerde interviews.

Opdrachtgever: VLIR-UOS

Budget: €20768

Uitvoerder: Corina Dhaene

Uitvoerders extern: Katia Taela (nationale consultant)

Continent: Afrika
Land: Mozambique