Projectinfo


Evaluatie van de provinciale regio projecten in Guatemala en de Filippijnen voor de Provincie Antwerpen

Jaar: 2014 | Topic: Lokale ontwikkeling en lokaal bestuur

Omschrijving

De Provincie Antwerpen vraagt een evaluatie van twee regioprojecten en meer bepaald een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling per partnerschap van de afgelopen 5 jaar. Bedoeling is een uitspraak te doen over het behalen van de doelstellingen met name capaciteitsversterking en versterking van netwerking in de provincies. Deze evaluatie moet een reflectie ondersteunen over de mate waarin samenwerking met provincies in het Zuiden kan bijdragen tot bestuurskrachtversterking. De evaluatie werd uitgevoerd in Guatemala en in de Filippijnen.

Resultaat

Evaluatierapport met beleidsaanbevelingen

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen
Lokale overheid

Budget: 21.000 euro

Uitvoerder:
Geert Phlix en Corina Dhaene

Continent: Latijns-Amerika, Azië
Land: Filipijnen, Guatemala