Projectinfo


Tussentijdse evaluatie VVSG-programma voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking 2017-2019

Jaar: 2018 | Topic: Lokale ontwikkeling en lokaal bestuur

Omschrijving

ACE Europe heeft een tussentijdse evaluatie van het VVSG-programma voor ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd. Via dit driejarig programma ondersteunt de VVSG Vlaamse steden en gemeenten bij de verdere ontwikkeling en professionalisering van een gemeentelijk mondiaal beleid, binnen het kader van de BBC (beleids- en beheerscyclus voor lokale overheden) en met het oog op het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG's).
De evaluatie had twee doelstellingen: verantwoording afleggen over de realisatie van de geplande resultaten en doelstellingen en leren hoe gemeenten de SDG-agenda kunnen integreren in hun beleid en hoe VVSG hen daarbij kan ondersteunen.

Resultaat

Op basis van de verzamelde gegevens werd een analyse van de evaluatie gedeeld met de VVSG en de ambtenaren van de gemeenten. Dit heeft geleid tot een eindrapport met aanbevelingen voor de aanpassing van het programma. 

Opdrachtgever: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
Andere

Budget: €16.400

Uitvoerder:
Geert Phlix en Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: België