Projectinfo


Ondersteuning van ontwikkeling van een theory of change voor het SIA-consortium

Jaar: 2020 | Topic: Andere

Omschrijving

Het SIA-consortium bestaat uit SOS Faim, Iles de Paix en Autre Terre. De 3 NGO's werken samen om familiale landbouw en de sociale economie in het Zuiden te bevorderen, met het oog op het opbouwen van een rechtvaardigere en solidaire wereld, gericht op duurzame ontwikkeling. De leden van SIA wilden de visie van het consortium op strategisch niveau herformuleren. ACE Europe begeleidde SIA in dit proces op strategisch niveau en op het niveau van het programma dat in België werd uitgevoerd.

Resultaat

In de loop van een reeks bijeenkomsten hebben de leden van SIA een Theory of Change (ToC) geformuleerd. Deze ToC biedt een kader om gemeenschappelijke algemene doelstellingen beter te definiëren en de bijdrage van de drie NGO's (afzonderlijk en samen) aan de verwezenlijking van de doelstellingen vast te kunnen stellen.

Opdrachtgever: SIA

Budget: €4.350

Uitvoerder: Corina Dhaene

Continent: Europa
Land: België