Projectinfo


PSO: evaluation of support to capacity development

Jaar: 2010 | Topic: Capaciteitsversterking

Omschrijving

Het IOB, Inspectie voor Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluaties van het Nederlandse Ministerie voor Buitenlandse Zaken evalueert de Nederlandse steun aan capaciteitsontwikkeling. De evaluatie van het PSO programma is een onderdeel van deze evaluatie die uit zeven afzonderlijke sub-evaluaties bestaat. PSO is een ledenvereniging van een zestigtal Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Doel van de evaluatie is om te analyseren hoe en onder welke omstandigheden PSO-leden hebben bijgedragen tot capaciteitsontwikkeling van hun partners in het Zuiden en hoe de steun aan capaciteitsontwikkeling nog meer doelgericht kan worden opgezet. Vier evaluatievragen staan centraal: (1) analyse van de evoluties in capaciteit van de partnerorganisaties; (2) analyse van de link tussen verbeterde capaciteit en veranderde output en outcome, (3) analyse van de effectiviteit van externe steun aan capaciteitsontwikkeling van organisaties en (4) identificeren van lessons learnt. De evaluatie wordt uitgevoerd in nauwe sasmenwerking met lokale consultants. Er worden vijf terreinbezoeken gepland: Kenia, Zuid-Afrika, Ethiopië, Zuid-Soedan en Uganda.  Methodologie bestaat uit een studie van documenten, start-up workshops in de landen, zefl-evaluaties workshops, semi-gestructueerde interviews, Most Significant Change techniek, reconstructie van tijdslijn van een organisatie, observaties en focus groep discussies. Uiteindelijke begunstigden, staf en externe stakeholders worden in de evaluatie betrokken. Als analysemodel wordt in alle subevaluaties beroep gedaan op het model van 5 core capabilities zoals ontwikkeld door ECDPM. Aanvullend op deze IOB deelstudie voert ACe Europe ook de programma evaluatie uit van PSO (2007-2010) waarbij PSO leden bezocht worden en een online bevraging bi de leden werd opgezet.

Resultaat

Evaluatierapport

Opdrachtgever: IOB, Inspectie voor Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie
Nederlandse overheid

Partners: HIVA KULeuven

Budget: 239.900 EUR

Uitvoerder:
Geert Phlix (lead), Corina Dhaene, Huib Huyse

Uitvoerders extern: George Kasumba, Njuguna Ng'ethe, Lebesech

Continent: Afrika
Land: Ethiopië, Kenia, Nederland, Oeganda, Zuid-Afrika, Zuid-Soedan