Projectinfo


Tussentijdse en eindevaluatie van het Vakbonds Medefinancieringsprogramma 2013-2016

Jaar: 2016 | Topic: Capaciteitsversterking

Omschrijving

Onderwerp van de evaluatie is het Medefinancieringsprogramma 2013-2016 van CNV International dat verschillende resultaatgebieden bevat en onderling verbonden sub-programma's die moet bijdragen tot een verbetering van sociale dialoog. Het programma is gericht op het versterken van de capaciteit van partner confederaties en hun relaties. De evaluatie bestaat uit twee fasen, een tussentijdse evaluatie en een tweede meting. Er worden terreinmissies uitgevoerd naar Niger, Cambodja en Colombia. Voorafgaand aan deze, wordt met het management van het project een theorie van de verandering besproken. Het verzamelen van gegevens maakt het mogelijk om conclusies te formuleren over de efficiëntie, effectiviteit op output en outcome niveau, impact, relevantie en duurzaamheid. Dit zal gebeuren door middel van: deskstudie, validatie van gegevens verzameld door het project, semi-gestructureerde interviews en focusgroep discussies, analyse van gender, belangenbehartiging en lobby strategieën en analyse van contributie van het programma aan veranderingen op het terrein.

 

Resultaat

Drie landenrapporten en een syntheserapport in 2016

Opdrachtgever: CNV International
Andere

Partners: HIVA

Budget: 206.445 EUR

Uitvoerder:
Geert Phlix

Uitvoerders extern: Huib Huyse, Bénédicte Fontenau, Angela Rivas, Serey Pahl and Aboubacar Souley

Continent: Latijns-Amerika, Afrika, Azië
Land: Cambodja, Colombië, Nederland, Niger