Projectinfo


Evaluatie van het MDG3 Fonds en de Nederlandse bilaterale steun voor gender gelijkheid

Jaar: 2014 | Topic: Gender

Omschrijving

De evaluatie bestaat uit drie delen: evaluatie van het MDG3 Fonds, een fonds dat financiële steun verleent aan vrouwenorganisaties over de ganse wereld, een analyse van de bilaterale steun voor gendergelijkheid en een evaluatie van de bilaterale steun voor interventies rond landrechten. Op basis van een documentstudie van het MDG3 Fonds, selecteerde ACE Europe 17 projecten in drie landen (Egypte, Bangladesh en Mozambique) voor een diepere analyse, acht van die projecten werden ook bezocht op het terrein. In dezelfde landen, werden tevens 11 projecten bezocht van de bilaterale samenwerking. Thema's van de projecten waren: politieke vertegenwoordiging van vrouwen, strijd tegen geweld op vrouwen, gendergelijkheid in tewerkstelling en op de arbeidsmarkt, eigendom en erfrecht voor vrouwen. In de analyse staan de concepten van gendergelijkheid, 'empowerment' en advocacy en lobby centraal. Zes projecten rond landrechten werden onderzocht in drie landen (Rwanda, Burundi en Mozambique).

Resultaat

Evaluatierapport van het MDG3 Fonds en bijdrage tot het syntheserapport over het Fonds en de bilaterale steun voor gendergelijkheid, gepubliceerd door IOB, Nederland.

Opdrachtgever: IOB Nederland
Nederlandse overheid

Partners: South Research, IDIS, Centre for Development Studies (Caïro)

Budget: 105.339 EUR

Uitvoerder:
Geert Phlix (lead), Corina Dhaene

Uitvoerders extern: Hannelore Beerlandt, Barabara Simaeys, Johan Stessens, Samah Helmy, Diane Mpinganzima, Zobaida Akhter

Continent: Afrika, Azië
Land: Bangladesh, Burundi, Egypte, Mozambique, Rwanda