Projectinfo


Tussentijdse beoordeling van het 'Funding Leadership and Opportunities for Women' programma (FLOW)

Jaar: 2014 | Topic: Gender

Omschrijving

FLOW is de opvolger van het MDG Fonds (2008-2011) dat in 2007 tot stand was gekomen tijdens de Schokland akkoorden. Ondanks de globale akkoorden die de rechten, opportuniteiten en veiligheid van vrouwen en meisjes moeten waarborgen is gender ongelijkheid nog steeds wijdverspreid. Studies tonen aan dat er wereldwijd een achteruitgang te noteren valt in de financiering van organisaties (in het bijzonder vrouwenorganisaties) die gelijke rechten en kansen van vrouwen en meisjes promoten. Studies tonen echter ook aan dat vrouwenorganisaties een belangrijke rol te spelen hebben in de strijd voor gender gelijkheid. Doel van de evaluatie is om een kritisch en analytisch antwoord te krijgen op enkele specifieke onderzoeksvragen alsook best practices en geleerde lessen te identificeren m.b.t. de voor- en nadelen van de opzet van dit fonds. De tussentijdse evaluatie bestaat uit een studie van documenten, aangevuld met interviews bij de belangrijkste stakeholders in Nederland en een beperkt aantal interviews met enkele organisaties die fondsen ontvingen en twee van hun mede implementerende partners of begunstigde organisaties.

Resultaat

Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland
Nederlandse overheid

Budget: 33.000 EUR

Uitvoerder:
Geert Phlix

Continent: Europa
Land: Nederland